OK
zigoratsecurity
title-leftمقالات title-right
bg-corner

VIVOTEK Outdoor PoE Extender


دستگاه PoE Extender بیرونی ویوتک یک محصول بسیار با کیفیت می باشد که دارای یک ورودی کابل شبکه PoE بوده که همزمان می تواند آنرا به دو خروجی PoE یا یه یک خروجی PoE انتقال دهد.

VIVOTEK Indoor PoE Extender


دستگاه PoE Extender ویوتک یک محصول بسیار با کیفیت می باشد که دارای یک ورودی کابل ....

VIVOTEK 16-Port PoE Switch


سوییچ های PoE ویوتک با شانزده پورت PoE یک محصول بسیار با کیفیت می باشد.

VIVOTEK 10-Port PoE Switch


سوییچ PoE ویوتک با قابلیت مدیریت دارای هشت پورت PoE گیگ و همچنین یک پورت فیبر SFP بهمراه یک پورت گیگ یک محصول بسیار با کیفیت می باشد.

VIVOTEK 9-Port PoE Switch


سوییچ PoE ویوتک با قابلیت مدیریت دارای هشت پورت PoE گیگ و همچنین یک پورت فیبر SFP یک محصول بسیار با کیفیت می باشد.

bg-corner