OK
zigoratsecurity

قابلیتهای فنی دوربین FD8377 - HV


بیشتر دوربینهای دام ویوتک با توجه به قابلیت Axis-3 بودن ، می توانند بجای دوربینهای بولت نیز مورد استفاده قرار گیرند از این جهت که بسادگی می توان آنها را مشابه با زاویه دوربینهای بولت نصب نمود

FD9365-EHT


دوربین FD9365-EHT دارای دید در شب تا فاصله 50 متر و ارائه تصویر 60 فریم بر ثانیه در 1920*1080